Stroke Prevention

CDS Strokeprevention är ett stöd för att upptäcka, medicinera och journalföra patienter med förmaksflimmer/fladder som löper risk att drabbas av stroke. Stödet ger en varning när en patient med förmaksflimmer/fladder, som inte behandlas enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen, hämtas i vårdmottagarlisten. Användaren kan välja att öppna beslutsstödet i COSMIC Stroke Prevention CDS direkt eller att göra det senare. Utifrån diagnoskod, kön och ålder sätts poäng enligt CHA2DS2-VASc för att räkna ut klinisk risk för stroke och ge rekommendation om medicinering.