Individuella vårdplaner för kroniskt sjuka patienter

Medellivslängden i majoriteten av utvecklade länder har ökat under en lång tid. En åldrande befolkning innebär nya typer av utmaningar för vårdgivare när det handlar om att leverera en säker och effektiv vård. Idag lever ungefär hälften av Europas äldre (65+) invånare med två eller fler kroniska sjukdomar. Trots att det är vanligt att patienter har flera kroniska sjukdomar finns det i dagsläget inte många kliniska riktlinjer som tar samsjuklighet i beaktande hos multisjuka äldre. Projektet C3-Cloud har som mål att sammanslå kliniska riktlinjer för diabetes, hjärtsvikt, njursvikt och depression och implementera dem hos ett antal vårdgivare i Spanien, England och Sverige. Cambio CDS bidrar till projektet med teknisk expertis inom utveckling av kliniska beslutsstöd. Bland annat bistår Cambio CDS med verktyg som våra samarbetspartners kan använda för att modellera beslutsstöd enligt dessa nya riktlinjer. Projektet är finansierat av EUs forsknings- och innovationsprojekt Horizon 2020 och pågår till och med april 2020.