Pharros

CDS Pharros är ett kliniskt beslutsstöd som automatiskt analyserar läkemedelskoncentrationer hos vuxna patienter och filtrerar ut avvikande provsvar för manuell granskning. Med hjälp av strukturerad import av klinisk data från journalsystemet kan beslutsstödet analysera om läkemedelskoncentrationer uppfyller ett antal fördefinierade kriterier eller ej. Om samtliga kriterier uppfylls krävs ingen manuell granskning av specialistläkare. Genom att implementera dessa algoritmer i ett datoriserat beslutsstöd kan beställande vårdpersonal få tillgång till provresultaten mycket snabbare eftersom manuell granskning inte är nödvändig i de flesta fallen. Dessutom frigörs mer tid för kliniska farmakologer att hantera de komplexa fallen.