Akut skalltrauma

CDS Akut skalltrauma är ett datoriserat kliniskt beslutsstöd som underlättar handläggning av patienter som inkommer till akuten med hög misstanke om skalltrauma. Beslutsstödet är avsett för användning av både läkare och sjuksköterskor och underlättar handläggning av skalltraumapatienter enligt gällande kliniska riktlinjer. Genom att kombinera patientdata från journalsystemet tillsammans med information som användaren matar in manuellt genererar beslutsstödet en rekommendation för handläggning av patienten. Exempel på faktorer som utgör grund för bedömningen är ålder, mental status, skadehistorik och läkemedelsinformation. När beslutsstödet rekommenderar vidare utredning av patientens skalltrauma autogenereras förslag på remisstext och en journalanteckning sparas automatiskt efter att användaren slutfört bedömningen